Czym jest tachimetr?

Wraz z rozwojem geodezji pojawiła się konieczność stosowania coraz dokładniejszych instrumentów pomiarowych. Jednym z nich jest tachimetr, urządzenie geodezyjne wynalezione w 1839 roku, które jest wciąż wykorzystywane na szeroką skalę, stanowi część podstawowego wyposażenia geodety.

Tachimetr stanowi połączenie urządzenia do pomiaru odległości (dalmierza) oraz przyrządu do pomiaru kątów (teodolitu). Wyróżniamy dwa rodzaje tachimetrów.
Tachimetry optyczne bazują na optycznych dalmierzach, są aktualnie bardzo rzadko stosowane i nie nadają się do pomiaru odległości większych niż 300 metrów.

Dużo popularniejsze są tachimetry elektroniczne. Posiadają one elektrooptyczne lub laserowe dalmierze i opierają się na elektronicznym pomiarze kątów poziomych i pionowych. Tachimetry elektroniczne dzielą się z kolei na lustrowe i bezlustrowe. Te pierwsze pozwalają na pomiar odległości nawet do kilku kilometrów, ale wymagają stosowania lustra odbijającego falę płynącą z tachimetru. Nowocześniejsze tachimetry bezlustrowe pozwalają na pomiary bez używania lustra. Jest to forma tachimetru dużo wygodniejsza w użyciu, niestety maksymalna odległość pomiaru wynosi 200-300 metrów.
Im nowocześniejszy i wyższej klasy tachimetr, tym większa automatyzacja pomiarów. Wykorzystanie w tych urządzeniach serwomotorów i komputerów napędzanych specjalistycznym oprogramowaniem ułatwia przeprowadzanie pomiarów i wpływa na przyspieszenie pomiarów.

Aby uniknąć błędów w pomiarach, tachimetry mają wbudowane czujniki umożliwiające zmierzenie odległości i temperatury. Znajomość tych wartości pozwala na odpowiednie, automatyczne dostosowanie przez tachimetr algorytmów przeliczających.
Urządzenia te posiadają również wbudowane akumulatory, pozwalające na trwające dłuższy czas pomiary bez dostępu sieci elektrycznej.

Choć kupno wyższej klasy tachimetru wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, zazwyczaj jest to inwestycja opłacalna – pozwoli ona na zwiększenie komfortu i efektywności pracy.

Kategorie: NIERUCHOMOŚCI,